เนื้อเพลง กล่อม (Good Night) – Clash

เนื้อเพลง: กล่อม (Good Night)
ศิลปิน: Clash
อัลบั้ม: Soundshake

อะไรไม่ดีอะไรไม่งาม หยุดคิดเถิด
อุ่นใจได้เลย อย่าห่วงอย่าคิดเป็นกังวล
ขัดตาขัดใจ ไม่ได้ดั่งใจ อย่าหมองหม่น
อะไรต้องทน อย่าแบกอย่ายึดเอาไว้
หลับ หลับเถิดหนาคนดี เพลงเพลงนี้จะคอยกล่อม
โปรดเถิดที่รักจงหลับไหล หลับตาเสียเถิด

นอนเถอะนะนอน นอนเถอะนะนอน
นอนเถอะนอน นอน นอน หลับฝันดี
นอนเถอะนะนอน นอนเถอะนะนอน
นอนเถอะนอน นอน นอน นอน

เอ่ เอ เอ้ เอ เอ เอ เอ
จะเป็นอะไรให้มันจบไป เท่านี้ก่อน
ปิดไฟใส่กลอน หลบจากชีวิตที่วุ่นวาย
เหนื่อยมาก็นาน ตื่นมาอีกทีค่อยคิดใหม่
หลับให้สบาย เป็นสุขกับฝันคืนนี้

หรีดหริ่งเรไรบรรเลง ขับประสานเป็นเพลงกล่อม
หลับเถิดที่รักจงหลับไหล หลับตาเสียเถิด

นอนเถอะนะนอน นอนเถอะนะนอน
นอนเถอะนอน นอน นอน หลับฝันดี
นอนเถอะนะนอน นอนเถอะนะนอน
นอนเถอะนอน นอน นอน นอน

หรีดหริ่งเรไรบรรเลง ขับประสานเป็นเพลงกล่อม
หลับเถิดที่รักจงหลับไหล หลับตาเสียเถิด

นอนเถอะนะนอน นอนเถอะนะนอน
นอนเถอะนอน นอน นอน หลับฝันดี
นอนเถอะนะนอน นอนเถอะนะนอน
นอนเถอะนอนนอน หลับตาเสียเถิด

นอนเถอะนะนอน นอนเถอะนะนอน
นอนเถอะนอน นอน นอน หลับฝันดี
นอนเถอะนะนอน นอนเถอะนะนอน
นอนเถอะนอน นอน นอน นอน


Leave a Reply