เนื้อเพลง: คนข ...

เนื้อเพลง: อย่ ...

เนื้อเพลง: ร้อ ...

เนื้อเพลง: แพ้ ...

เนื้อเพลง: ดวง ...

เนื้อเพลง: จดห ...

เนื้อเพลง: ผิง ...

เนื้อเพลง: เรื ...

เนื้อเพลง: วัน ...

เนื้อเพลง: เจ้ ...