เนื้อเพลง: หลง ...

เนื้อเพลง: มูเ ...

เนื้อเพลง: เพร ...

เนื้อเพลง: ยิ้ ...

เนื้อเพลง: เสี ...

เนื้อเพลง: ในน ...

เนื้อเพลง: ฟ้า ...

เนื้อเพลง: บอก ...