เนื้อเพลง เมื่อรักฉันเกิด – Silly Fools

เนื้อเพลง: เมื่อรักฉันเกิด
ศิลปิน: Silly Fools
อัลบั้ม: I.Q. 180

ก็เป็นคำถามอยู่ข้างใน อาจเป็นเพราะฉันนั้นทำไม่ถูก
อาจเป็นเพราะฉันนั้น ให้ค่ามากกับมัน เมื่อรักฉันเกิด

ขอพอแล้วใจ ใจที่มีให้ใครและใคร
ฉันพบเพียงความผิดหวัง พบเพียงความชอกช้ำ เมื่อรักฉันเกิด

รู้มั้ยมันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
ฉันคงไม่หันกลับมา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาทำลายฉัน

ก็อยู่ในความสับสน ก็อยู่ในความมืดมนของใจของคน
ฉันให้ค่ากับเขา แต่เขานั้นไม่เอา เมื่อรักฉันเกิด

ขอพอแล้วใจ ใจที่มีให้ใครและใคร
ฉันพบเพียงความผิดหวัง พบเพียงความชอกช้ำ เมื่อรักฉันเกิด

รู้มั้ยมันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
ฉันคงไม่หันกลับมา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาทำลายฉัน

แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ฉันคงไม่หันกลับมา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ยิ่งหนียิ่งใกล้เข้ามา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ไม่อยากรู้ว่าฉันไร้ค่า
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาทำลายฉัน

รู้มั้ยมันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
ฉันคงไม่หันกลับมา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาทำลายฉัน

แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ฉันคงไม่หันกลับมา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ยิ่งหนียิ่งใกล้เข้ามา
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ไม่อยากรู้ว่าฉันไร้ค่า
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาทำลายฉัน


Leave a Reply