เนื้อเพลง สายไป – Silly Fools

เนื้อเพลง: สายไป
ศิลปิน: Silly Fools
อัลบั้ม: I.Q. 180

มีคำที่คิดที่อยากบอก เป็นคำที่ดีพอ
แล้วคำๆนี้ที่มีดี อยากให้ได้รับฟัง

สายไป ถ้าคิดจะบอก
สายไป ถ้าคิดจะสั่ง
สายไป ถ้าใครคิด
สายไป คิดดูอีก(ที)

จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น สิ่งที่มีอยู่ก็
จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น สิ่งที่ใครก็คงจะ
จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น สิ่งที่ฉันก็คงจะ
จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น สิ่งที่ใครเคยพบเจอ

ดูอาการนี้ที่มีเกลื่อน ดูแล้วอยากตาย
ดุอาการนี้ที่มีดี ในสิ่งที่เหมือนกัน

สายไป ถ้าคิดจะบอก
สายไป ถ้าคิดจะสั่ง
สายไป ถ้าใครคิด
สายไป คิดดูอีก(ที)

อีกครั้งที่คิดที่อยากบอก หลายครั้งที่ย้ำเตือน
แล้วคำๆนี้ที่มีดี ไม่เคยจะรับฟัง

สายไป ถ้าคิดจะบอก
สายไป ถ้าคิดจะสั่ง
สายไป ถ้าใครคิด
สายไป คิดดูอีก(ที)

สายไป ถ้าใครคิด
สายไป คิดดูอีกที

จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น สิ่งที่มีอยู่ก็
จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น สิ่งที่ใครก็คงจะ
จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น สิ่งที่ฉันก็คงจะ
จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น จะไม่เป็น สิ่งที่ใครเคยพบเจอ


Leave a Reply