เนื้อเพลง เวลา – Silly Fools

เนื้อเพลง: เวลา
ศิลปิน: Silly Fools
อัลบั้ม: I.Q. 180

ใจ สิ่ง ที่กำลังเรียกว่าเวลา
ฉันไม่เคยจะคิดว่าเวลาจะต้องผ่านไป
ไม่ เคย มองตัวเราเองที่เปลี่ยนไป
แล้วเวลาก็เช่น มันไม่คอยใคร มันไม่คอย

เวลา ที่หายไป ต้องเสียใจ เสียใจ
เวลา สลายไป อย่าโทษฉัน อย่าโทษ…
เวลา ที่หายไป ต้องเสียใจ เสียใจ
เวลา สลายไป อย่าโทษฉัน อย่าโทษ…

เงา ที่ ตามตัวเราทันยังเปลี่ยนไป
ดวงจันทร์และตะวัน สักวันมันต้องหายไป
ฉัน คิด เกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมา
และพบว่าเวลา ทำทุกสิ่งนั้น เปลี่ยนไป

เวลา ที่หายไป ต้องเสียใจ เสียใจ
เวลา สลายไป อย่าโทษฉัน อย่าโทษ…
เวลา ที่หายไป ต้องเสียใจ เสียใจ
เวลา สลายไป อย่าโทษฉัน อย่าโทษ…


Leave a Reply