เนื้อเพลง ได้เลย – Zeal (ซีล)

เนื้อเพลง: ได้เลย
ศิลปิน: Zeal (ซีล)
อัลบั้ม: Trip

ความเป็นตัวของตัวเอง กับเรื่องความรัก ลำบากเสมอ
ความเป็นจริงที่ต้องเจอ ค่อนข้างโหดร้าย จบไม่ค่อยสวย
กับเธอ ฉันเกรงว่าจะเสี่ยงไป ฉันกลัวได้ไม่เท่าเสีย
เอางี้ ละกัน ฉันแล้วแต่เธอ

ได้เลย แบบไหนยังไงได้เลย
แบบไหนยังไง ก็พร้อมยอมเสมอ
ฉันขอให้เธอบอกมา

ได้เลย สุดแท้แต่เธอต้องการ
สุดแท้แต่เธอจะรักคนแบบไหน
ฉันก็จะเป็นแบบนั้น

มันเป็นตัวของตัวเองก็ไม่เดือดร้อน ขอให้เธอรัก
จะยังไงขอมีเธอ ดีกว่าต้องช้ำ ตลอดชีวิต
กับเธอ ฉันเกรงว่า จะเสี่ยงไป ฉันกลัวได้ไม่เท่าเสีย
เอางี้ ละกัน ฉันแล้วแต่เธอ

ได้เลย แบบไหนยังไงได้เลย
แบบไหนยังไง ก็พร้อมยอมเสมอ
ฉันขอให้เธอบอกมา

ได้เลย สุดแท้แต่เธอต้องการ
สุดแท้แต่เธอจะรักคนแบบไหน
ฉันก็จะเป็นแบบนั้น

ให้เธอรัก
กับเธอ ฉันเกรงว่า จะเสี่ยงไป
ฉันกลัวได้ไม่เท่าเสีย
เอางี้ ละกัน
ฉันแล้วแต่เธอ

ได้เลย แบบไหนยังไงได้เลย
แบบไหนยังไงก็พร้อมยอมเสมอ
ฉันขอให้เธอบอกมา

ได้เลย สุดแท้แต่เธอต้องการ
สุดแท้แต่เธอจะรักคนแบบไหน
ฉันก็จะเป็นแบบนั้น

ได้เลย แบบไหนยังไงได้เลย
แบบไหนยังไงก็พร้อมยอมเสมอ
ฉันขอให้เธอบอกมา

ได้เลย สุดแท้แต่เธอต้องการ
สุดแท้แต่เธอจะรักคนแบบไหน
ฉันก็จะเป็นแบบนั้นให้เธอ


Leave a Reply