เนื้อเพลง คิด – Paradox

เนื้อเพลง: คิด
ศิลปิน: Paradox (พาราด็อกซ์)
อัลบั้ม: X (Ten Years After)

ก็มัวแต่คิด ก็มัวแต่ฝัน
ก็คงต้องพักก่อน มันไม่แน่นอน
อยากจะรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้น
น่ะเธออยู่ที่ฉัน หรืออยู่ที่ใคร
ไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะฝัน
ก็คงต้องพักก่อน มันไม่แน่นอน
อยากจะคิดว่าเธอน่ะไม่ได้คิด
ฉันจะได้ไม่ต้องคิด ให้เหนื่อยใจ…

เย้..เฮ..เฮ ลา…ลา…ลา…
ลา…. ลา…ลา…ลา…ลา…ล้า…

เธอยั่วยวนสายตา
ท่าทางเหมือนคนรักกัน
หยอกเย้าให้ฉันเกิดความหวัง
อยู่อย่างนั้น ให้ค้างคาใจอย่างนี้
แต่บางที เธอก็ดู
ไม่มีเยื่อใย เยือกเย็น
ปล่อยลอยแพในบ่อทุกข์
ปล่อยให้เราค้างเติ่ง ไม่เข้าใจ

ก็มัวแต่คิด ก็มัวแต่ฝัน
ก็คงต้องพักก่อน มันไม่แน่นอน
อยากจะรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้น
น่ะเธออยู่ที่ฉัน หรืออยู่ที่ใคร
ไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะฝัน
ก็คงต้องพักก่อน มันไม่แน่นอน
อ่อนและล้าเมื่อเธออยู่ตรงนั้น
ก็เธอทำให้ฉันเหนื่อยเหลือเกิน
เย้..เฮ..เฮ ลา…ลา…ลา……
ลา…ลา…ลา…ลา…ลา…ล้า…

ไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะฝัน
ก็คงต้องพักก่อน มันไม่แน่นอน
อยากจะรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้น
น่ะเธออยู่ที่ฉัน หรืออยู่ที่ใคร

ก็มัวแต่คิด ก็มัวแต่ฝัน
ก็คงต้องพักก่อน มันไม่แน่นอน
อยากจะคิด ว่าเธอน่ะไม่ได้คิด
ฉันจะได้ไม่ต้องคิด ให้เหนื่อยใจ
เย้..เฮ..เฮ ลา…ลา…ลา……
ลา…ลา…ลา…ลา…ลา…ล้า…


Leave a Reply