เนื้อเพลง อยู่ในใจ – Paradox

เนื้อเพลง: อยู่ในใจ
ศิลปิน: Paradox (พาราด็อกซ์)
อัลบั้ม: Summer

แล้วคงไม่นาน ฉันและเธอ เราต่างรู้ว่ารักมันจบ
ฉันรักเธอ แม้มันจะไม่ดี แต่ใจฉันยังคง

อยากจะรู้ อยากจะคิด อยากจะร้อง อยากจะนึก
อยากจะย้อน อยากจะเพ้อ เก็บเธอไว้ในใจ
จบลงแล้ว ก็ยังคิด ก็ยังเพ้อ ถึงเธอ..อยู่ ในส่วนลึกไม่ลืม

อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจฉัน
อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจกัน
อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจฉัน
อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจกันและกัน

อยากจะย้อนเวลาเก่า ก่อนที่ฉันจะเลยผ่าน
สิ่งสุดท้ายที่ฉันมีเธออยู่ รู้อยู่

อยากจะรู้ อยากจะคิด อยากจะร้อง อยากจะนึก
อยากจะย้อน อยากจะเพ้อ เก็บเธอไว้ในใจ
จบลงแล้ว ก็ยังคิด ก็ยังเพ้อ ถึงเธอ..อยู่ ในส่วนลึกไม่ลืม

อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจฉัน
อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจกัน
อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจฉัน
อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจกันและกัน

อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจฉัน
อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจกัน
อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจฉัน
อยู่ในใจ อยู่ในกาย จะมีเธอ อยู่ในหัวใจกัน

อยู่ในใจ ฉันจะนาน ตลอดกาล จะมีฉันและเธอ
อยู่ในใจ ฉันจะนาน ตลอดกาล จะมีฉันและเธออยู่เคียง
ฉันจะนาน ตลอดกาล จะมีฉันและเธอ
อยู่ในใจ ฉันจะนาน ตลอดกาล จะมีฉันและเธออยู่เคียง
ฉันจะนาน ตลอดกาล..


Leave a Reply