เนื้อเพลง สราญ – The Mousses (เดอะมูสส์)

เนื้อเพลง: สราญ
ศิลปิน: The Mousses (เดอะมูสส์)
อัลบั้ม: Twentysomething

สุข กัน นะ เรา อย่า เอา ทุกข์ มา

โลกเรามันวกวน สับสนไป ไม่ชื่นบาน
ทุกคนส่งยิ้มกันโลกนี้มันคงงดงาม

สุขสราญ แบ่งปันกันไป
สุขสราญ จะใกล้จะไกล
สุขสราญ ส่งกันเพลิน ๆ
สุขสราญ around the world

สมมุติว่าโลกนี้มีเพียงความรัก
ฉันและเธอก็คงรักกันทั้งวัน

ทุกคน ไม่ครอบครอง และทุกคนเสมอกัน
ทุกคน เปิดหัวใจให้ทุกวันมันงดงาม

สุขสราญ แบ่งปันกันไป
สุขสราญ จะใกล้จะไกล
สุขสราญ ส่งกันเพลิน ๆ
สุขสราญ around the world

สุขสราญ แบ่งปันกันไป
สุขสราญ จะใกล้จะไกล
สุขสราญ ส่งกันเพลิน ๆ
สุขสราญ around the world

สมมุติว่าโลกนี้มีเพียงความรัก
ฉันและเธอก็คงรักกันทั้งวัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์
สังกัด: Genie Records


Leave a Reply