เนื้อเพลง Hey Beautiful – ชิน ชินวุฒ

เนื้อเพลง: Hey Beautiful
ศิลปิน: ชิน ชินวุฒ
อัลบั้ม: CHIN UP

Hey beautiful Hey beautiful
If you want me then come get me,
Hey beautiful Hey beautiful
Hey beautiful if you want me
Then come get me, Come come come

แฟนก็ยังไม่มา แฟนก็ยังไม่มี
แฟนไม่มีก็เลยไม่มา แฟนไม่มาก็เพราะไม่มี
แฟนก็ยังไม่มา แฟนก็ยังไม่มี
แฟนไม่มาก็เพราะไม่มี แฟนไม่มีก็เลยไม่มา

อยากคบก็ก้าวเข้ามา อยากรักก็ก้าวเข้ามา
จะรักก็บอกไม่รักก็บอก แต่ขอให้ก้าวเข้ามา
ใครสวยก็ก้าวเข้ามา ไม่สวยก็ก้าวเข้ามา
จะรักก็บอกไม่รักก็บอก แต่ขอให้ก้าวเข้ามา

Hey beautiful Hey beautiful
If you want me then come get me,
Hey beautiful Hey beautiful
Hey beautiful if you want me
Then come get me, Come come come

แฟนก็ยังไม่มา แฟนก็ยังไม่มี
แฟนไม่มีก็เลยไม่มา แฟนไม่มาก็เพราะไม่มี
แฟนก็ยังไม่มา แฟนก็ยังไม่มี
แฟนไม่มาก็เพราะไม่มี แฟนไม่มีก็เลยไม่มา

อยากคบก็ก้าวเข้ามา อยากรักก็ก้าวเข้ามา
จะรักก็บอกไม่รักก็บอก แต่ขอให้ก้าวเข้ามา
ใครสวยก็ก้าวเข้ามา ไม่สวยก็ก้าวเข้ามา
จะรักก็บอกไม่รักก็บอก แต่ขอให้ก้าวเข้ามา

แฟนก็ยังไม่มา แฟนก็ยังไม่มี
แฟนไม่มีก็เลยไม่มา แฟนไม่มาก็เพราะไม่มี
แฟนก็ยังไม่มา แฟนก็ยังไม่มี
แฟนไม่มาก็เพราะไม่มี แฟนไม่มีก็เลยไม่มา

อยากคบก็ก้าวเข้ามา อยากรักก็ก้าวเข้ามา
จะรักก็บอกไม่รักก็บอก แต่ขอให้ก้าวเข้ามา
ใครสวยก็ก้าวเข้ามา ไม่สวยก็ก้าวเข้ามา
จะรักก็บอกไม่รักก็บอก แต่ขอให้ก้าวเข้ามา

อยากคบก็ก้าวเข้ามา อยากรักก็ก้าวเข้ามา
จะรักก็บอกไม่รักก็บอก แต่ขอให้ก้าวเข้ามา
ใครสวยก็ก้าวเข้ามา ไม่สวยก็ก้าวเข้ามา
จะรักก็บอกไม่รักก็บอก แต่ขอให้ก้าวเข้ามา


Leave a Reply