เนื้อเพลง อ้ายมันคนซั่ว – มอส คำหมากบิน

เนื้อเพลง: อ้ายมันคนซั่ว
ศิลปิน: มอส คำหมากบิน
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2563 / 2020

ศรีมื้อนี่แม่นมือดี
มื้อเศรษฐีอมุตะโศก
ไก่ผูโอ่กตื่นข้าวสาร
แม่มารตื่นมดส่ม
เข่าต้มตื่นเจ้าหัว
ดอกบัวตื่นพระเจ้า
หมาเฒ่าตื่นลิงโทน

ให้เจ้าเป็นคู่ครองอยู่สวรรค์ชั้นฟ้า
อย่าได้มีถิ่มป๋าคือจังดอกโตอ้าย
ให้เจ้าเป็นคู่แก้วดั่ง กิ่งทองใบหยก
อย่าได้มีความทกคือจังอ้าย
มาเยือขวัญเอ้ย

อ้ายบ่มีเงินคำกำแก้วดอกหล่า
บ่ได้ขี่ช้างงาคือจั่งผู้ใด๋
บ่ได้กินพิชซ่าใส่สูตผูกไท้คือจังเขา
กะอ้ายมันคนชั่ว
มือของอ้ายมีไว้ท่าคีบยาสูบ
บอคือมือของเขามีไว้ท่ากอดเจ้า
คั่นสิเอาอ้ายไปเปรียบเทียบกับเขา
อ้ายกะเป็นคนชั่ว เบิดปี เบิดปี

ให้เจ้าเป็นคู่ครองอยู่สวรรค์ชั้นฟ้า
อย่าได้มีถิ่มป๋าคือจังดอกโตอ้าย
ให้เจ้าเป็นคู่แก้วดั่งกิ่งทองใบหยก
อย่าได้มีความทกคือจังดอกโตอ้าย
มาเยือขวัญเอ้ย

ให้เจ้าเป็นคู่ครอง อยู่ดอกผีป่าช้า
ให้เจ้าเป็นผีบ้า มีแนวแต่ป่วง
ย่างไปไสมาไส มีแต่คนท้วง
อย่าได้มีความสุขคือจังอ้าย
สาธุ สาธุ สาธุ ตายแนแหม่ โอ๊ย

อ้ายบ่มีเงินคำกำแก้วดอกหล่า
บ่ได้ขี่ช้างงาคือจั่งผู้ใด๋
บ่ได้กินพิชซ่าใส่สูตผูกไท้คือจังเขา
กะอ้ายมันคนชั่ว
มือของอ้ายมีไว้ท่าคีบยาสูบ
บอคือมือของเขามีไว้ท่ากอดเจ้า
คั่นสิเอาอ้ายไปเปรียบเทียบกับเขา
อ้ายกะเป็นคนชั่ว เบิดปี เบิดปี

มาเยือขวัญเอ้ย