เนื้อเพลง บทเพลงของชีวี – การิน

เนื้อเพลง: บทเพลงของชีวี
ศิลปิน: การิน
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2563 / 2020

จากบ้านนอกคอกนามาท้าฝัน
อัศจรรย์ร้อยพันหลากแสงสี
มีโอกาสบรรเลงเพลงเพื่อชีวี
บทเพลงนี้ มีแต่ใจให้ลองฟัง

แม้บางครั้งฉีกอารมณ์ผสมร้าย
ไม่เลือนหายความหมายเพลงยังคงอยู่
ใช้ใจฟังร่วมบรรเลงของเพลงดู
คุณจะรู้ สู้แค่ไหนถึงเป็นเพลง

คำบางคำอาจดูไม่สวยนัก
ใช้ใจรัก เขียนเพลงให้ฟังหนอ
จักเป็นเพลงรักเศร้าเหงาทุกข์ใจท้อ
จะสานต่อบทเพลงนี้ ให้เจ้าฟัง

แม้บางครั้งฉีกอารมณ์ผสมร้าย
ไม่เลือนหายความหมายเพลงยังคงอยู่
ใช้ใจฟังร่วมบรรเลงของเพลงดู
คุณจะรู้

แม้บางครั้งฉีกอารมณ์ผสมร้าย
ไม่เลือนหายความหมายเพลงยังคงอยู่
ใช้ใจฟังร่วมบรรเลงของเพลงดู
คุณจะรู้ สู้แค่ไหนถึงเป็นเพลง

คุณจะรู้ สู้แค่ไหนถึงเป็นเพลง