เนื้อเพลง มีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจ – สลา คุณวุฒิ

เนื้อเพลง: มีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจ
ศิลปิน: สลา คุณวุฒิ
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2563 / 2020

ปาณาติปาตา เวรมณี
อทินฺนาทานา เวรมณี
กาเมมุสา สุราเม

ศีลคือข้อห้าม ธรรมคือข้อให้
พุทธองค์ตรัสไว้ ชี้ทางใจให้พากเพียร
เบญจศีล เบญจธรรม
ท่องจำ สมัยเราเป็นนักเรียน
ธรรมะ ไม่เคยแปรเปลี่ยน
แต่เรายังจำได้ไหม

มาทวงคำมั่น หมู่บ้านศีลห้า
ถือเป็นพันธะ ชาวพุทธ ทุกคนทั่วไทย
สำนักพุทธขับเคลื่อนธรรม
จุดเทียน สว่างที่กลางหัวใจ
สังคมจะร่มเย็นได้ ศีลธรรมในใจต้องมี

เบญจศีล ว่ายังไง ไหนลองท่องมา
(เสียงเด็ก)
ข้อ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ ๒ ห้ามลักทรัพย์
ข้อ ๓ ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ ๔ ห้ามพูดเท็จ
ข้อ ๕ ห้ามดื่มสุรา
แล้วเบญจธรรม ทั้งห้า ว่าอย่างไร
ไหนบอกชัด ๆ อีกที
(เสียงเด็ก)
ข้อ ๑ เมตตา กรุณา
ข้อ ๒ สัมมาอาชีพ
ข้อ ๓ กามสังวร
ข้อ ๔ ต้องมีสัจจะ
ข้อ ๕ สติสัมปชัญญะ
ศีลห้าข้อ ธรรมห้าข้อ
ถามใจ ทำได้สักข้อหรือยัง
มีศีลสุขล้ำ มีธรรมสุขใจ

วอนพี่น้องไทย ช่วยกันใส่ใจจริงจัง
ยุคสมัย สื่อออนไลน์ ถั่งโถม
โจมตีใจเราทุกทาง
มีศีลมีธรรมเคียงข้าง
ชีวิตพบทางสุขใจ

เบญจศีล ว่ายังไง ไหนลองท่องมา
(เสียงเด็ก)
ข้อ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ ๒ ห้ามลักทรัพย์
ข้อ ๓ ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ ๔ ห้ามพูดเท็จ
ข้อ ๕ ห้ามดื่มสุรา
แล้วเบญจธรรม ทั้งห้า ว่าอย่างไร
ไหนบอกชัด ๆ อีกที
(เสียงเด็ก)
ข้อ ๑ เมตตา กรุณา
ข้อ ๒ สัมมาอาชีพ
ข้อ ๓ กามสังวร
ข้อ ๔ ต้องมีสัจจะ
ข้อ ๕ สติสัมปชัญญะ
ศีลห้าข้อ ธรรมห้าข้อ
ถามใจ ทำได้สักข้อหรือยัง
มีศีลสุขล้ำ มีธรรมสุขใจ

วอนพี่น้องไทย ช่วยกันใส่ใจจริงจัง
ยุคสมัย สื่อออนไลน์ ถั่งโถม
โจมตีใจเราทุกทาง
มีศีลมีธรรมเคียงข้าง
ชีวิตพบทางสุขใจ

มีศีลมีธรรมเคียงข้าง
ชีวิตสมปรารถนา
ทุกหมู่บ้านรักษาศีลห้า
สังคมน่าอยู่ ยั่งยืน


ลิขสิทธิ์
คำร้อง/ทำนอง: ช่อฟ้า ใบเตย
เรียบเรียง: สมพงษ์ สมรักษ์