เนื้อเพลง คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ – เดือนเพ็ญ เด่นดวง (ปริญญาไม่มีแต่มี Hee นะคะ แต่มี Moi นะคะ)

เนื้อเพลง: คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ (ปริญญาไม่มีแต่มี Hee นะคะ แต่มี Moi นะคะ)
ศิลปิน: เดือนเพ็ญ เด่นดวง

อิปัตตนาฮิ อิปัตตนาฮิ
หมอลำก็หน้าหี หมอแคนก็หน้าหี
ดนตรีก็หน้าหี หางเครื่อง

ลูกสาวผู้ใด๋หีใหญ่ขนาดน้อ
ขี่รถสามล้อ หีท่อสองนิ้ว
ขี่รถสามล้อ หีท่อสองนิ้ว

เอาปั่นเข้ากีข่อยมาทำแม
ของข่อยปั้นใหญ่ ของเจ้าปั้นน้อย
ของข่อยปั้นใหญ่ ของเจ้าปั้นน้อย
เอาปั่นเข้ากีข่อยมาทำแม
ของข่อยทาไข่ ของเจ้าบ่ทา
ของข่อยทาไข่ ของเจ้าบ่ทา

เอ้า หำผู้ใด๋นิ
เอ้า หมอยผู้ใด๋นิ
เอ้า จ๋วยผู้ใด๋นิ
สะปะดำปิ๊ดปี๋แท้น้อ หำเอย

ลัลลา ลัลลา ลัลลา ลัลลา
ข่อยยังบ่เคยเห็นหำจักเถื่อ
ลัลลา ลัลลา ลัลลา ลัลลา
ลัลลา ลัลลา ลัลลา ลัลลา

เอ้า หีผู้ใด๋นิ
เอ้า หมอยผู้ใด๋นิ
เอ้า อืมผู้ใด๋นิ
สะปะเป็นตาชีแท้น้อ หีเอย

ลัลลา ลัลลา ลัลลา ลัลลา
เอ้อ ให้มันถือหีกูอีหลี
ลัลลา ลัลลา ลัลลา ลัลลา
ลัลลา ลัลลา ลัลลา ลัลลา

คนจนล่ะมีสิทธิ์ไหมคะ
คนจนล่ะมีสิทธิ์ไหมคะ
มีงานให้ทำไหมคะ ปริญญาไม่มี
แต่มีหีนะคะ แต่มีหมอยนะคะ


Leave a Reply