เนื้อเพลง อาลัยฮักท้าวภังคี – ไพบูลย์ แสงเดือน

เนื้อเพลง: อาลัยฮักท้าวภังคี
ศิลปิน: ไพบูลย์ แสงเดือน
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2566 / 2023

ผิดแถนผิดฟ้า ผิดมาตั้งแต่ชาติเกิด
หัวใจเตลิดสะเดิดหลงแดดหลงฝน
ชะตาเพิ่ลขีดให้ชีวิตเกิดมาหมองหม่น
อสูรบ่ควรคู่คนน้ำตานาคหล่นปนใส่เวิงทุกข์

อุกอั่งมาเทถั่งมันคั่งค้างอยู่ในอก
เดือนดาวมอดมาหนีตกจุกปานยกเขามาเต็งไว้
มาเวทนาความฮักปานเอาชนักมาปักใจ
เขาหง่างคันศรสิยิงใส่สิ้นใจบ่วายยังคิดต่อ

นี่ล่ะน้อ เพิ่นว่าความฮัก
คั่นลองได้ฮู้จัก บ่สมใจมักกะทุกข์หลาย
แม่นฮักสิล้มสิตาย สิขีนฟ้าจั่งใด๋
เพิ่นบ่ได้ปั้นแต่งให้ นางไอ่มาฮ่วมเฮียง

วาสนาได้เพียงแค่ซอมเจ้า
แนมเบิ่งเขามาเอาไปเคียงซ้อน
ภังคีอ้ายได้สิ้นใจลงก่อน
บ่ได้ฮ่วมบ่อนย้อนบุญบ่สม

ชะทีตานครหล่มจมเป็นบึงหนองหาน
ฝูงนาคใหญ่เข้าประหารสุทโธท่านเพิ่นเคืองแค้น
แน่นจุกอกย้อนลูกชายมาขาดใจย้อนมือนาง
หมายสิเข้าทำลายล้างมาม้างถิ่มบ่เหลือแท้

เหตุเมื่อคราวครานั้นภังคีท้าวได้ท่องเมือง
ต้องใจสาวผู้ลือเลื่องลูกเจ้าเมืองโฉมฤทัย
กฏสวรรค์ส่างบ๋าไว้นาคจั่งใด๋สิฮ่วมคน
เจ้าบาดาลบ่อาจทนย้อนต้องมนต์ให้ฮนฮ้อน

แปลงมาเป็นกะฮอกด่อนซอมเนื้ออ่อนผู้คนไค
ถืกพิษฮักหล่านางไอ่ขอให้ได้ใกล้จอบส่อง
สายตาน้องมาจับจ้องถืกตาต้องกะฮอกงาม
พรานน้อยใหญ่ให้ไล่ตามนำจั่งใด๋ต้องให้พ้อ

มาส่างใจฮ้ายขึ้นบักใหญ่แม่นจับบ่ได้กะให้ฆ่า
อย่าให้มาฮกสายตาตายลงสาใส่หม่องนี่
ภังคีท้าวกะฮอกด่อนศรปักจี้ใส่กลางอก
พนมมือขึ้นยอยกสิยอมตายตกให้นางไอ่

นี่ล่ะน้อ เพิ่นว่าความฮัก
คั่นลองได้ฮู้จัก บ่สมใจมักกะทุกข์หลาย
แม่นฮักสิล้มสิตาย สิขีนฟ้าจั่งใด๋
เพิ่นบ่ได้ปั้นแต่งให้ นางไอ่มาฮ่วมเฮียง

วาสนาได้เพียงแค่ซอมเจ้า
แนมเบิ่งเขามาเอาไปเคียงซ้อน
ภังคีอ้ายได้สิ้นใจลงก่อน
บ่ได้ฮ่วมบ่อนย้อนบุญบ่สม

ให้ผาแดงได้เจ้าไปชม อ้ายยอมสิ้นลม
ย้อนฮักไอ่คำ


Leave a Reply