เนื้อเพลง ตัวตึงโคราช – เจเน็ต เขียว

เนื้อเพลง: ตัวตึงโคราช
ศิลปิน: เจเน็ต เขียว
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2565 / 2022

ดูดู๊ สำมะปิ ดูดู๊ อย่านั่งโค่โม่ะ โอ๊ะ
โกรกกรากมาดุ๊ อุ๊
ย่าโม มาย่าโม มาไหว้ย่าโม
ใจแกกะจะจิ๊พองโต๋
ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋
จาดี้ดั่ดจั๊ดจา จาดี้ดั่ดจั๊ดจา

โคราชบ้านฉัน นะนะ แกก่ะดาย
เคยมาบ้างไหมล่ะของกินมากมาย
มันอัศจรรย์ผัดหมี่โคราชขึ้นชื่อจะตาย
โกรกกรากมาไว ๆ มาลองชิมสักคำไอ่นาย

ดูดู๊ สำมะปิ ดูดู๊ อย่านั่งโค่โม่ะ โอ๊ะ
โกรกกรากมาดุ๊ อุ๊
ย่าโม มาย่าโม มาไหว้ย่าโม
ใจแกกะจะจิ๊พองโต๋
ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋
จาดี้ดั่ดจั๊ดจา จาดี้ดั่ดจั๊ดจา

โคราชบ้านฉัน นะนะ คุยสบาย
ภาษาฟังง่าย บ่อได้งึดหัวใจ
ไอ้นั่นก็เดิ้ง ไอ้นี่ก็เบิ้ง ด๊ะด๊าดกันไป
โคราชสไตล์ บ่อคือไผดานี

ดูดู๊ สำมะปิ ดูดู๊ อย่านั่งโค่โม่ะ โอ๊ะ
โกรกกรากมาดุ๊ อุ๊
ย่าโม มาย่าโม มาไหว้ย่าโม
ใจแกกะจะจิ๊พองโต๋
ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช
ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

ดูดู๊ สำมะปิ ดูดู๊ อย่านั่งโค่โม่ะ โอ๊ะ
โกรกกรากมาดุ๊ อุ๊
ย่าโม มาย่าโม มาไหว้ย่าโม
ใจแกกะจะจิ๊พองโต๋
ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋
จาดี้ดั่ดจั๊ดจา จาดี้ดั่ดจั๊ดจา

โคราชบ้านฉัน นะนะ คุยสบาย
ภาษาฟังง่าย บ่อได้งึดหัวใจ
ไอ้นั่นก็เดิ้ง ไอ้นี่ก็เบิ้ง ด๊ะด๊าดกันไป
โคราชสไตล์ บ่อคือไผดานี

ดูดู๊ สำมะปิ ดูดู๊ อย่านั่งโค่โม่ะ โอ๊ะ
โกรกกรากมาดุ๊ อุ๊
ย่าโม มาย่าโม มาไหว้ย่าโม
ใจแกกะจะจิ๊พองโต๋
ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋ ใจ๋ใจ๋ใจ๋ใจ๋
จาดี้ดั่ดจั๊ดจา จาดี้ดั่ดจั๊ดจา


Leave a Reply