เนื้อเพลง: ถ้า ...

เนื้อเพลง: แอบ ...

เนื้อเพลง: ก่อ ...