เนื้อเพลง: ร้า ...

เนื้อเพลง: น่า ...

เนื้อเพลง: กระ ...

เนื้อเพลง: เรื ...

เนื้อเพลง: อยา ...

เนื้อเพลง: เด็ ...