เนื้อเพลง: ส่ว ...

เนื้อเพลง: สบา ...

เนื้อเพลง: อาจ ...