เนื้อเพลง: ฉัน ...

เนื้อเพลง: ปั้ ...

เนื้อเพลง: ไม่ ...