เนื้อเพลง: คืน ...

เนื้อเพลง: ก็ม ...

เนื้อเพลง: โอเ ...