เนื้อเพลง: เจ้ ...

เนื้อเพลง: ไม่ ...

เนื้อเพลง: ช่า ...

เนื้อเพลง: จะค ...

เนื้อเพลง: รัก ...

เนื้อเพลง: เคอ ...

เนื้อเพลง: หนู ...