เนื้อเพลง: คิด ...

รายชื่อเพลงใหม ...

เนื้อเพลง: วิบ ...