เนื้อเพลง: คิด ...

เนื้อเพลง: รัก ...

เนื้อเพลง: เธอ ...