เนื้อเพลง: นาฬ ...

เนื้อเพลง: อย่ ...

เนื้อเพลง: ดุ้ ...