เนื้อเพลง: โจร ...

เนื้อเพลง: ไม่ ...

เนื้อเพลง: บทเ ...

เนื้อเพลง: น่า ...