เนื้อเพลง: จดห ...

เนื้อเพลง: วัน ...

เนื้อเพลง: ขอด ...

เนื้อเพลง: เพล ...

เนื้อเพลง: จดห ...