เนื้อเพลง: Che ...

เนื้อเพลง: ก่อ ...

เนื้อเพลง: ตรง ...

เนื้อเพลง: ต้อ ...

เนื้อเพลง: ถาม ...

เนื้อเพลง: เอ็ ...

เนื้อเพลง: พี่ ...