เนื้อเพลง: ทาง ...

เนื้อเพลง: ใจเ ...

เนื้อเพลง: เต็ ...

เนื้อเพลง: วัน ...

เนื้อเพลง: โง่ ...