เนื้อเพลง: โทร ...

เนื้อเพลง: โดน ...

เนื้อเพลง: ก็ม ...

เนื้อเพลง: เป็ ...

เนื้อเพลง: ผมช ...

เนื้อเพลง: รอห ...