เนื้อเพลง: ชอบ ...

เนื้อเพลง: ไปเ ...

เนื้อเพลง: สุด ...