เนื้อเพลง: ลัก ...

เนื้อเพลง: หาย ...

เนื้อเพลง: คำโ ...

เนื้อเพลง: สัก ...