เนื้อเพลง ไม่ต้องรอหน้าหนาว (เขาไม่เอาก็หนาวแล้ว) – Riff., Kanom, Onekids

เนื้อเพลง: ไม่ต้องรอหน้าหนาว (เขาไม่เอาก็หนาวแล้ว) ศิลป… Continue reading เนื้อเพลง ไม่ต้องรอหน้าหนาว (เขาไม่เอาก็หนาวแล้ว) – Riff., Kanom, Onekids