เนื้อเพลง: เดี ...

เนื้อเพลง: B.I ...

เนื้อเพลง: มาก ...

เนื้อเพลง: ถ้า ...

เนื้อเพลง: Wan ...

เนื้อเพลง: เรื ...

เนื้อเพลง: รำพ ...

เนื้อเพลง: Gir ...