เนื้อเพลง: เจ้ ...

เนื้อเพลง: ได้ ...

เนื้อเพลง: ถ้า ...

เนื้อเพลง: สไบ ...

เนื้อเพลง: ผมช ...

เนื้อเพลง: เป็ ...