เนื้อเพลง: คิด ...

เนื้อเพลง: กลั ...

เนื้อเพลง: คิด ...

เนื้อเพลง: ต้อ ...

เนื้อเพลง: คิด ...

เนื้อเพลง: พี่ ...