เนื้อเพลง: ภาพ ...

เนื้อเพลง: ได้ ...

เนื้อเพลง: ยัง ...

เนื้อเพลง: ทำไ ...

เนื้อเพลง: ไม่ ...