เนื้อเพลง: สัก ...

เนื้อเพลง: กฤษ ...

เนื้อเพลง: ดุ้ ...