เนื้อเพลง: โคต ...

เนื้อเพลง: ทิ้ ...

เนื้อเพลง: เสี ...