เนื้อเพลง: หยุ ...

เนื้อเพลง: Alo ...

เนื้อเพลง: Ach ...