เนื้อเพลง: สาย ...

เนื้อเพลง: สาม ...

เนื้อเพลง: ฝืน ...