เนื้อเพลง: เจ้ ...

เนื้อเพลง: ช่า ...

เนื้อเพลง: พี่ ...

เนื้อเพลง: จะค ...

เนื้อเพลง: ฮ๋อ ...

เนื้อเพลง: รอท ...

เนื้อเพลง: รัก ...

เนื้อเพลง: เคอ ...

เนื้อเพลง: เธอ ...

เนื้อเพลง: หลา ...