เนื้อเพลง: Sad ...

เนื้อเพลง: Tha ...

เนื้อเพลง: Can ...

เนื้อเพลง: Can ...