เนื้อเพลง: ขัด ...

เนื้อเพลง: กฤษ ...

เนื้อเพลง: มึง ...

เนื้อเพลง: ช่า ...

เนื้อเพลง: ฉัน ...