เนื้อเพลง: Out ...

เนื้อเพลง: บทส ...

เนื้อเพลง: Tal ...

เนื้อเพลง: Hig ...

เนื้อเพลง: Two ...

เนื้อเพลง: ไม่ ...