เนื้อเพลง: เจ้ ...

เนื้อเพลง: คิด ...

เนื้อเพลง: กลั ...

เนื้อเพลง: เมื ...