เนื้อเพลง: ไม่ ...

เนื้อเพลง: หลา ...

เนื้อเพลง: มัน ...