เนื้อเพลง: ชาย ...

เนื้อเพลง: ไหน ...

เนื้อเพลง: แย้ ...

เนื้อเพลง: Mai ...