เนื้อเพลง: ไปด ...

เนื้อเพลง: รึเ ...

เนื้อเพลง: วัน ...

เนื้อเพลง: รัก ...